top of page

Every Media B.V.
Sarphatikade 11

1017 WV Amsterdam
KVK: 52836118

 

Privacyverklaring
Hier vind je de privacyverklaring van Every Media.
In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.
Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@everymedia.nlof via 020 530 71 90

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Every Media B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door
  het opmerkingen veld op onze website in te vullen, in
  correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerkenOnze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Every Media B.V., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Every Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Every Media stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Every Media. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@everymedia.nl.

   

 2. Contact opnemen
  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Every Media via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

   

 3. Analytics
  De website van Every Media verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Geautomatiseerde besluitvorming

Every Media neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Every Media) tussenkomt.
 

De gegevens die Every Media ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Mailchimp
  Onze nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw emailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Door in te schrijven worden verstrekte gegevens overgedragen aan MailChimp ter verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

   

 2. Microsoft
  De e-mail van Every Media wordt gehost bij Microsoft. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft.

   

 3. Transip
  De website en back-ups van de website worden gehost bij Transip. Gegevens die jij achterlaat op de website van Every Media zijn op de servers van Transip opgeslagen. Bekijk hier het privacybeleid. Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Every Media, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

 

Beveiliging
Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van
Every Media prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Every Media ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt. Every Media verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Every Media via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.


De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Every Media de betreffende dienst niet aanbieden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Every Media verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Every Media gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, op jouw verzoek kun je:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en
  wat we daarmee doen

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

 • Gegevens laten corrigeren

 • Verouderde persoonsgegevens laten verwijderen

 • Intrekken van toestemming

 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

Je hebt ook het recht op zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat op jouw verzoek de gegevens waarover wij beschikken naar je sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen info@everymedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

 

Every Media wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Every Medianeemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@everymedia.nl

bottom of page